Discy Latest Questions

  • 0

1,So sánh điểm giống và khác nhau của bài tự tình 1 với bài tự tình 2 ? 2,Qua không gian của bài thơ câu cá mùa thu em thấy được tình thu như thế nào? Tâm sự của tác ...